Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XXII

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

442 - 438 π.Χ. (EL)
Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XXII (EL)
The Parthenon Frieze. Block N XXII (EN)

Πρόκειται για λίθο που λείπει. Σύμφωνα με τον W.B.Dinsmoor στον λίθο αυτό εικονίζονταν τα άλογα ενός άρματος. (EL)
According to Dinsmoor, on this block were depicted a team of chariot horses. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)

Άρματα (EL)
Chariots (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) (EL)
Acropolis Restoration Service (YSMA) (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.