Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XXIX

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Β XXIX (EL)
The Parthenon Frieze. Block N XXIX (EN)

Εδώ σώζονται αποσπασματικά δύο ιππείς (75 & 76), το μπροστινό τμήμα του αλόγου και το αριστερό πόδι του ιππέα (77) και πίσω από αυτόν το κεφάλι του αλόγου του ιππέα (78). Στο αριστερό μέρος του λίθου διατηρείται τμήμα της ασπίδας ένός αποβάτη (74). (EL)
Two horsemen are preserved fragmentarily (75 and 76) with the forequarters of the horse and left leg of rider (77) and, behind that, the head of the horse of rider (78). Preserved at the left side of the block is part of the shield of an apobate (74). (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)

Ιππείς (EL)
Horsemen (EN)


Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.