Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν VII

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν VII (EL)
The Parthenon Frieze. Block S VII (EN)

Aπό τους τρεις ιππείς, που εικονίζονται εδώ, σώζονται εν μέρει ο (17) και ο (18) που φορούν κοντό χιτώνα διπλά ζωσμένο και προφανώς εμβάδες, ενώ από τον (19) σώζεται μόνον το κάτω μέρος του κορμού καλυμμένο από τον χιτώνα. Ο ιππέας (20), του οποίου το σώμα εικονιζόταν σ’ αυτόν τον λίθο, ενώ το μπροστινό μέρος του αλόγου του στον επόμενο, ανήκε στην τέταρτη ομάδα των ιππέων της νότιας ζωφόρου. Της ομάδας αυτής η ενδυμασία, δηλ. χιτώνας, χλαμύδα και εμβάδες, μας είναι γνωστή από τους καλύτερα διατηρούμενους ιππείς των λίθων VIII και ιδίως IX. (EL)
Of the three horsemen shown next, preserved in part are (17) and (18). They wear short chiton double-belted and probably felt boots (embades). Of horseman (19) only the lower part of the body is preserved, covered by his chiton. Rider (20) whose body is shown on this block, with the forepart of his horse on the next, belonged to the fourth group of horsemen of the south frieze. The garments of this group, chiton, chlamys and felt boots, are known to us from the best preserved horsemen of blocks VIII and particularly IX. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/handle/10442/svii
S VII
Ν VII
http://hdl.handle.net/10442/02/svii*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.