Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν VIII

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν VIII (EL)
The Parthenon Frieze. Block S VIII (EN)

Oι ιππείς (21 & 22) παρά τις φθορές είναι σαφές ότι φορούν χλαμύδα πάνω από τον κοντό χιτώνα και εμβάδες, ενώ το σώμα του (23) στο δεξί μέρος του λίθου είναι σχεδόν τελείως αποκρουσμένο. Τα χέρια του, που κρατούν τα ηνία, βρίσκονται στον επόμενο λίθο IX. (EL)
Despite severe damage, it is clear that the horsemen (21 and 22) are each wearing a chlamys over a short chiton and that they are shod in felt boots. The body of figure (23) on the right end of the block has been almost obliterated. His hands, holding the reins, are on the next block IX. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/handle/10442/sviii
http://hdl.handle.net/10442/02/sviii
Ν VIII
S VIII*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.