Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν XII

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Ν XII (EL)
The Parthenon Frieze. Block S XII (EN)

Σε αυτόν και στον επόμενο λίθο εικονίζονται οι ιππείς της έκτης ομάδας με τα άλογά τους σε καλπασμό. Κρατούν τα ηνία με τα δυο τους χέρια. Οι ιππείς (32-34) και τα άλογά τους είναι κατά το πλείστον αποκρουσμένοι, πλην του κεφαλιού του αλόγου του ιππέα (32), το κεφάλι και το άνω μέρος του κορμού του ιππέα (33), που φοράει θώρακα με επωμίδες και δερμάτινες πτέρυγες, ενδυμασία, που φοράει όλη η ομάδα. Το κεφάλι του ιππέα (34) βρίσκεται ακριβώς πάνω στον αρμό των δύο λίθων. (EL)
On this block and the next are shown the horsemen of the sixth group, their horses in a gallop. They hold the reins in both hands. The riders (32-34) together with their horses have for the most part broken off, except for the head of the horse of rider (32) and the head and upper body of rider (33), who wears a cuirass with shoulder straps and leather flaps, the attire of the entire group. The head of rider (34) is exactly at the line of the join between the two blocks. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)


442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)


Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.