Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Δ VIII

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΗ Ζωφόρος του Παρθενώνα. Λίθος Δ VIII (EL)
The Parthenon Frieze. Block W VIII (EN)

O λίθος αυτός είναι μοναδικής τέχνης για την τολμηρή, ιδιότυπη, κλειστή σύνθεση. Η παράσταση εικονίζει έναν ίππαρχο που προσπαθεί να συγκρατήσει το αφηνιασμένο άλογό του, πατώντας με δύναμη το πόδι του σε έναν βράχο. Φοράει αλωπεκή στο κεφάλι, εξωμίδα, με φουσκωμένες κολπώσεις και χλαμύδα έντονα ανεμίζουσα από τη μεγάλη ένταση της δράσης. Το πρόσωπό του, που χάθηκε σε άγνωστη εποχή, αλλά μας σώθηκε σε εκμαγείο, φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα θεληματική έκφραση και κοντό γένι. Ο λίθος αυτός ξεχωρίζει σαφώς από τους άλλους ως προς την ευρηματική σύνθεση, την ιδιαίτερα ρεαλιστική απόδοση της ανατομικής διάπλασης του δυνατού αλόγου με τις διογκωμένες φλεβες, καθώς και την απόδοση της πλούσιας πτυχολογίας της ανεμίζουσας χλαμύδας, χαρακτηριστικά που μαρτυρούν έναν δεξιοτέχνη καλλιτέχνη δημιουργό. Γι’ αυτό και αποδίδεται από πολλούς μελετητές στον ίδιο τον Φειδία. Όσοι μελετητές βλέπουν μυθολογικές παραστάσεις στη ζωφόρο ταυτίζουν τη μορφή (15) με μυθικό ήρωα ή βασιλιά και συγκεκριμένα με τον Θησέα που υπήρξε ο συντελεστής του "συνοικισμού" των διασκορπισμένων δήμων της Αττικής και ο ιδρυτής της εορτής των Παναθηναίων. Άλλοι ταυτίζουν τη μορφή του γενειοφόρου (15) και τον γενειοφόρο ιππέα (8) του λίθου IV, που είναι ίδιας ηλικίας και όμοια ντυμένος, με τους δύο ιππάρχους, ενώ ορισμένοι τις δύο πιο πάνω μορφές και τη μορφή (19) του λίθου X τους θεωρούν Θράκες συμμάχους, λόγω της θρακικής ενδυμασίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο λίθοι VIII & IX βρίσκονταν πάνω από το μεσαίο μετακιόνιο της δυτικής πλευράς με τον αρμό ακριβώς στο μέσον της δυτικής ζωφόρου. (EL)
This block is of rare artistry for its daring, unique and unified, closed composition. Depicted is a cavalry commander (hipparchos) trying to control his runaway horse. He has placed his foot firmly against a rock. On his head he wears a fox-skin cap and he is clad in exomis with full over-fold, His chlamys blows out behind him in the force of action. His face, lost at some undetermined time, is preserved in a cast. His expression is particularly determined and he has a short beard. The block differs from the others in its inventive composition, the especially realistic rendering of the anatomy of the horse with veins dilated, and the richly billowing folds of the wind-blown chlamys, all bespeaking the skillful hand of a creative master. Thus many scholars have attributed this piece to Pheidias himself. Those who see mythological representations in the frieze indentify this figure (15) as the mythical hero or king, Theseus, who introduced the «synoecism» of the scattered demes of Attica and established the Panathenaic festival. Others identify the bearded figure (15) and the bearded horseman (8) on block IV, who is of the same age and similarly clad, as the two cavalry commanders. Still others identify as Thracian allies the two above figures and figure (19) on block X, because of their Thracian garb. It is worth noting that both blocks VIII and IX were situated above the middle intercolumniation of the west end with the join between them precisely in the middle of the west frieze. (EN)

Γλυπτό (EL)
Sculpture (EN)442 - 438 π.Χ. (EL)
442 - 438 BC (EN)
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)

Εικόνα

image/jpeg (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

W VIII
http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/handle/10442/wviii
http://hdl.handle.net/10442/02/wviii
Δ VIII*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.