Έκθεση για την κατάσταση της βόρειας προστάσεως του Ερεχθείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareReport (EN)1978 (EN)
Έκθεση για την κατάσταση της βόρειας προστάσεως του Ερεχθείου (EL)

Report on the condition of the north porch of the Erechtheion (EN)

Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Κορρές, Μανόλης (EL)
Monokrousos, D. (EN)
Korres, Manolis (EN)

Αδημοσίευτο (EL)
Unpublished (EN)

Έκθεση (EL)
Report (EN)

Ερέχθειο - Βόρεια Πρόσταση (EL)
Βόρεια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Οροφή (EL)
Erechtheion - North Porch (EN)
North porch (EN)
Ceiling (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1978-4-30

Text

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)