Φωτογραμμετρική αποτύπωση του κεντρικού τμήματος του νότιου τοίχου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτογραμμετρική αποτύπωση του κεντρικού τμήματος του νότιου τοίχου (EL)

Photogrammetric survey of the central part of the south wall (EN)

Έδρα Φωτογραμμετρίας Ε.Μ.Π. (EL)
Chair of Photogrammetry N.T.U.A. (EN)

Ευθυντηρία (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Euthenteria (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Φωτογραμμετρική αποτύπωση (EL)
Survey (EN)
Photogrammetric survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Ευθυντηρία (EL)
Θεμέλιο (EL)
Νότιος τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Euthenteria (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Foundation (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-7-1

Εικόνα

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Ελληνική γλώσσα

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.