Συμβολισμοί των μετρήσεων στους λιθοπλίνθους του νότιου τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1982 (EN)
Συμβολισμοί των μετρήσεων στους λιθοπλίνθους του νότιου τοίχου (EL)

Measurement notations on the blocks of the south wall (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Στρώση (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)
Course (EN)

Σχεδιαστής: Ζάμπας, Κώστας (EL)
Designer: Zambas, Kostas (EN)

Όψη (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)
Section (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Στρώση (EL)
Νότιος τοίχος (EL)
Λιθόπλινθος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Block (EN)
Erechtheion (EN)
Course (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1982-1-1

Image

Μελάνι (EL)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)