Γραφική αποκατάσταση του δαπέδου της νοτιοανατολικής γωνίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1980 (EN)
Γραφική αποκατάσταση του δαπέδου της νοτιοανατολικής γωνίας (EL)

Graphic reconstruction of the floor of the southeast corner (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Ευθυντηρία (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Euthenteria (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Όψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ευθυντηρία (EL)
Θεμέλιο (EL)
Νότιος τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Euthenteria (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Foundation (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-8-1

Image

Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)