Αποτύπωση τμήματος του βόρειου τοίχου στη συμβολή με τον εγκάρσιο ανατολικό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1980 (EN)
Αποτύπωση τμήματος του βόρειου τοίχου στη συμβολή με τον εγκάρσιο ανατολικό (EL)

Survey of part of the north wall at the intersection with the east crosswall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Βαθμίς (EL)
Published (EN)
Step (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Ριζόχαρτο (EL)
Rice paper (EN)

Βόρειος τοίχος (EL)
Λίθος βαθμίδος (EL)
Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Κρηπίδα (EL)
Βαθμίδα (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - North Wall (EN)
North wall (EN)
Crepidoma (EN)
Erechtheion (EN)
Step (EN)
Step block (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-9-1

Image

1:20 (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)