Γραφική αποκατάσταση του παραθύρου του ανατολικού τοίχου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓραφική αποκατάσταση του παραθύρου του ανατολικού τοίχου (EL)

Graphic reconstruction of the window of the east wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Παραστάτης (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)
Jamb (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Όψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Παραστάτης (EL)
Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση (EL)
Ανατολικός τοίχος--Θύρωμα (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Erechtheion - East Porch (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
East wall--Doorway (EN)
Jamb (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1983-01-01

Εικόνα

1:5 (EL)
Έγχρωμο μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
Colored pencil (EN)
Ink (EN)
1:5 (EN)

Ελληνική γλώσσα

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.