Κάτοψη της φατνωματικής οροφής της νότιας πρόστασης με επισήμανση του σιδερένιου οπλισμού των επεμβάσεων Μπαλάνου, όπως αυτός αποτυπώνεται στις γαμμαγραφήσεις που διενεργήθηκαν στο Ερέχθειο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1978 (EN)
Κάτοψη της φατνωματικής οροφής της νότιας πρόστασης με επισήμανση του σιδερένιου οπλισμού των επεμβάσεων Μπαλάνου, όπως αυτός αποτυπώνεται στις γαμμαγραφήσεις που διενεργήθηκαν στο Ερέχθειο (EL)

Top view of the south porch coffered ceiling with an indication of the iron reinforcement of the Balanos interventions, as depicted on the performed gamma ray spectrometries (EN)

Μουτόπουλος, Η. (EL)
Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)
Moutopoulos, I. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Σχεδιαστής: Μουτόπουλος, Η. (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)
Designer: Moutopoulos, I. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Κάτοψη (EL)
Survey (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Φατνωματική πλάκα (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Οροφή (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Coffer slab (EN)
Ceiling (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1978-1-1

Image

Έγχρωμο μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Colored pencil (EN)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)