Κατασκευαστικό σχέδιο δοκού τιτανίου για την υποστήριξη του ανωφλίου του θυρώματος του βόρειου τοίχου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατασκευαστικό σχέδιο δοκού τιτανίου για την υποστήριξη του ανωφλίου του θυρώματος του βόρειου τοίχου (EL)

Drawing for the construction of titanium beam to support the lintel of the north wall doorway (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Υπέρθυρο (EL)
Lintel (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Μοσχούρη, Κ. (EL)
Designer: Moshouri, K. (EN)

Πρόταση αποκατάστασης (EL)
Λεπτομέρεια (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Όψη (EL)
Τομή (EL)
Restoration proposal (EN)
Construction drawing (EN)
View (EN)
Section (EN)
Detail (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Υπέρθυρο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Βόρειος τοίχος--Θύρωμα (EL)
Τοίχος (EL)
Erechtheion - North Wall (EN)
Lintel (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
North wall--Doorway (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1981-10-1

Εικόνα

Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Ελληνική γλώσσα

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.