Κατασκευαστικό σχέδιο μοντέλου της νότιας πρόστασης για την διενέργεια δοκιμών των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης και πρόταση αποκατάστασης με στήριξη σε δύο Καρυάτιδες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1977 (EN)
Κατασκευαστικό σχέδιο μοντέλου της νότιας πρόστασης για την διενέργεια δοκιμών των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης και πρόταση αποκατάστασης με στήριξη σε δύο Καρυάτιδες (EL)

Drawing for the construction of the south porch model for conducting tests of alternative restoration solutions and restoration proposal with weight bearing on two caryatids (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Ιωαννίδου, Μαίρη (EL)
Zambas, Kostas (EN)
Monokrousos, D. (EN)
Ioannidou, Mairi (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Ιωαννίδου, Μαίρη (EL)
Σχεδιαστής: Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Designer: Iοannidou, Mairi (EN)
Designer: Monokrousos, D. (EN)

Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Construction drawing (EN)
Section (EN)
Graphic proposal (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-12-29

Image

Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)