Κατασκευαστικό σχέδιο μοντέλου της νότιας πρόστασης για την διενέργεια δοκιμών των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης και πρόταση αποκατάστασης με στήριξη σε δύο Καρυάτιδες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατασκευαστικό σχέδιο μοντέλου της νότιας πρόστασης για την διενέργεια δοκιμών των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης και πρόταση αποκατάστασης με στήριξη σε δύο Καρυάτιδες (EL)

Drawing for the construction of the south porch model for conducting tests of alternative restoration solutions and restoration proposal with weight bearing on two caryatids (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Ιωαννίδου, Μαίρη (EL)
Zambas, Kostas (EN)
Monokrousos, D. (EN)
Ioannidou, Mairi (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Ιωαννίδου, Μαίρη (EL)
Σχεδιαστής: Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Designer: Iοannidou, Mairi (EN)
Designer: Monokrousos, D. (EN)

Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Construction drawing (EN)
Section (EN)
Graphic proposal (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-12-29

Εικόνα

Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Ελληνική γλώσσα

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.