Κατασκευαστικό σχέδιο των λεπτομερειών οπλισμού του μοντέλου της νότιας πρόστασης για την διενέργεια δοκιμών αντοχής των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1978 (EN)
Κατασκευαστικό σχέδιο των λεπτομερειών οπλισμού του μοντέλου της νότιας πρόστασης για την διενέργεια δοκιμών αντοχής των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης (EL)

Detailed drawing for the construction of the reinforcement of the south porch model for conducting resistance tests of alternative restoration solutions (EN)

Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Ιωαννίδου, Μαίρη (EL)
Monokrousos, D. (EN)
Ioannidou, Mairi (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Ιωαννίδου, Μαίρη (EL)
Σχεδιαστής: Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Designer: Iοannidou, Mairi (EN)
Designer: Monokrousos, D. (EN)

Λεπτομέρεια (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Construction drawing (EN)
Section (EN)
Detail (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1978-5-1

Image

1:10/1:25/1:50 (EL)
Μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
1:10/1:25/1:50 (EN)
Ink (EN)
Pencil (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)