Πρόταση κατασκευής στεγάστρου στη βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1999 (EN)
Πρόταση κατασκευής στεγάστρου στη βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου (EL)

Proposal for the construction of shelter over the Erechtheion north porch (EN)

Παπαδόπουλος, Κ. (EL)
Papadopoulos, K. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπαδόπουλος, Κ. (EL)
Σχεδιαστής: Σκαρή, Τ. (EL)
Designer: Papadopoulos, K. (EN)
Designer: Skari, T. (EN)

Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Όψη (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Construction drawing (EN)
View (EN)
Section (EN)
Graphic proposal (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Βόρεια Πρόσταση (EL)
Βόρεια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - North Porch (EN)
North porch (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1999-10-1

Image

1:20 (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)