Αξονομετρική αποτύπωση του εσωτερικού της νοτιοδυτικής γωνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξονομετρική αποτύπωση του εσωτερικού της νοτιοδυτικής γωνίας (EL)

Axonometric view of the inner side of the southwest corner (EN)

Μουτόπουλος, Η. (EL)
Τζάκου, Α. (EL)
Tzakou, A. (EN)
Moutopoulos, I. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Τζάκου, Α. (EL)
Σχεδιαστής: Μουτόπουλος, Η. (EL)
Designer: Tzakou, A. (EN)
Designer: Moutopoulos, I. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Αξονομετρικό (EL)
Survey (EN)
Axonometric view (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Νότιος τοίχος--Νοτιοδυτική κόγχη (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall--Southwest niche (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-3-1

Εικόνα

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Ελληνική γλώσσα

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.