Εγκιβωτισμός της πρώτης Καρυάτιδας κατά την προετοιμασία μεταφοράς της

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΕγκιβωτισμός της πρώτης Καρυάτιδας κατά την προετοιμασία μεταφοράς της (EL)

Boxing of the first Caryatid for its transport (EN)

Τζάκου, Α. (EL)
Tzakou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Καρυάτιδα 1 (EL)
Άποψη από: Νοτιοανατολικά (EL)
Viewed by: Southeast (EN)
Published (EN)
Caryatid 1 (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

28x28mm (EL)
28x28mm (EN)


1979-10-23


Κιονοστοιχία (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Καρυάτιδα (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Caryatid (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)
Colonnade (EN)


Εικόνα

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Κωδ. εγγραφής: 3334 (EL)
Κωδ. εισαγωγής: Τ5 Φ138-11 (EL)
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: 717/130 (EL)
Record number: 3334 (EN)
Digital file identifier: 717/130 (EN)
Accession code: Τ5 Φ138-11 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.