Καταβίβαση της έκτης Καρυάτιδας στο χώρο του εργοταξίου του Ερεχθείου, με την πέμπτη Καρυάτιδα εγκιβωτισμένη να διακρίνεται στο στιγμιότυπο

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΚαταβίβαση της έκτης Καρυάτιδας στο χώρο του εργοταξίου του Ερεχθείου, με την πέμπτη Καρυάτιδα εγκιβωτισμένη να διακρίνεται στο στιγμιότυπο (EL)

Lowering of the sixth Caryatid in the worksite of the Erechtheion, with the fifth Caryatid boxed to be distinguished in snapshot (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Καρυάτιδα 5 (EL)
Άποψη από: Ανατολικά (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Caryatid 5 (EN)
Published (EN)
Viewed by: East (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

28x28mm (EL)
28x28mm (EN)


1979-10-9


Κιονοστοιχία (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Καρυάτιδα (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Caryatid (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)
Colonnade (EN)


Εικόνα

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Κωδ. εγγραφής: 3464 (EL)
Κωδ. εισαγωγής: Τ5 Φ121-9 (EL)
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: 690/106 (EL)
Record number: 3464 (EN)
Digital file identifier: 690/106 (EN)
Accession code: Τ5 Φ121-9 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.