Γαλάνης Δημήτριος

Galanis Dimitrios

1879-1966

Καθηγητές πανεπιστημίου, Ζωγράφοι, Γελοιογράφοι, Χαράκτες

  VIAF