Αλή Πασάς

Αλή Πασάς

Ali Pasha

1750-1822

Αξιωματούχοι, Πολιτικοί, Ηγεμόνες

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Αλβανία ▶ Νομός Αργυροκάστρου Τεπελένι Semantics.gr term URI Πόλη / χωριό / οικισμός
Tepelenë

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Ηπείρου ▶ Νομός Ιωαννίνων Ιωάννινα Semantics.gr term URI Πόλη / χωριό / οικισμός
Ioannina | Γιάννενα