Το Υδραγωγείο (Καμάρες), οι καπναποθήκες και το συγκρότημα του Χατζή Αλή Πασά.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1947 (EL)
Το Υδραγωγείο (Καμάρες), οι καπναποθήκες και το συγκρότημα του Χατζή Αλή Πασά. (EL)
The aqueduct (Kamares), the warehouses and the band of Hadji Ali Pasha. (EN)

Στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται το Υδραγωγείο (Καμάρες). Επίσης διακρίνονται οι καπναποθήκες της περιοχής και το συγκρότημα του Χατζή Αλή Πασά. Στην πίσω όψη φέρει την επιγραφή «Χρόνια πολλά! Ευτυχές το Νέον Έτος. Μαίρη Καβάλα τη 31η/12/1947. Οικογένειαν Ν. Δασκαλοπούλου, Πατησίων 50 Αθήνας». (EL)
In the center of the picture stands the Aqueduct (Arches). Also we can see the warehouses of the area and the complex of Hajji Ali Pasha. On the reverse side bears the inscription "Happy Birthday! A Happy New Year. Mary Kavala at 31/12/1947. N a family. Dascalopoulos, Patission 50 Athens." (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται το Υδραγωγείο (Καμάρες). Επίσης διακρίνονται οι καπναποθήκες της περιοχής και το συγκρότημα του Χατζή Αλή Πασά. Στην πίσω όψη φέρει την επιγραφή «Χρόνια πολλά! Ευτυχές το Νέον Έτος. Μαίρη Καβάλα τη 31η/12/1947. Οικογένειαν Ν. Δασκαλοπούλου, Πατησίων 50 Αθήνας». (EL)
In the center of the picture stands the Aqueduct (Arches). Also we can see the warehouses of the area and the complex of Hajji Ali Pasha. On the reverse side bears the inscription "Happy Birthday! A Happy New Year. Mary Kavala at 31/12/1947. N a family. Dascalopoulos, Patission 50 Athens." (EN)

Εκδόσεις Ήλιος (EL)
Hlios Publications (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Εκδόσεις Ήλιος (EL)
Hlios Publications (EN)

Εκδόσεις Ήλιος (EL)
Hlios Publications (EN)

1947

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εκδόσεις Ήλιος (EL)
Hlios Publications (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.