Κεφαλληνός Γιάννης

Jean Kefalinos, Kefallinos Giannis

1894-1957

Εικονογράφοι, Καθηγητές πανεπιστημίου, Ζωγράφοι, Χαράκτες, Διευθυντές

  VIAF