Κεφαλληνός Γιάννης

Jean Kefalinos ,  Kefallinos Giannis

1894-1957

Χαράκτες, Ζωγράφοι, Καθηγητές πανεπιστημίου, Εικονογράφοι, Διευθυντές

  VIAF