Παπαδημητρίου Ευθύμιος

Παπαδημητρίου Ευθύμιος

Papadimitriou Efthymios

1895-1958

Καθηγητές πανεπιστημίου, Γελοιογράφοι, Χαράκτες

Semantics.gr term URI   VIAF   Wikipedia link

 Τόπος γέννησης : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens

 Τόπος θανάτου : Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας Αθήνα Semantics.gr term URI Πρωτεύουσα
Athens