Φορέας : Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο περιλαμβάνει το σύνολο των ψηφιοποιημένων εγγράφων, εντύπων και οπτικοακουστικών αρχείων από τις συλλογές των ΑΣΚΙ. Τα ψηφιακά τεκμήρια έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο διαφορετικών θεματικών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων ψηφιοποίησης από την περίοδο 2004 κι εξής.

Ανακαλύψτε τα 11.340  τεκμήρια  της συλλογής