Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) είναι από τους κορυφαίους ελληνικούς αρχειακούς φορείς για την ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Ιδρύθηκε το 1992 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.Τα ΑΣΚΙ συμμετέχουν σε πολυάριθμες δραστηριότητες (δημοσιεύσεις, εργαστήρια και συνέδρια, ραδιοφωνικά προγράμματα, ιστορικές περιηγήσεις) που εμπλουτίζουν την ιστορική συνείδηση ​​και τη συλλογική μνήμη των κοινωνικών, πολιτικών και εθνοτικών ομάδων.

συλλογές