Φορέας : Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών (ΔΒΠ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Το αποθετήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών αποτελεί διαδικτυακό τόπο συγκέντρωσης και οργάνωσης του πολιτιστικού αποθέματος της πόλεως των Πατρών με σκοπό τη συστηματική διάθεσή του για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Περιηγηθείτε στις συλλογές του αποθετηρίου και αναζητήστε πρωτογενή ιστορικά τεκμήρια: βιβλία, εφημερίδες , περιοδικά, φωτογραφίες, κάρτ ποστάλ, έργα τέχνης, αφίσες, ημερολόγια, κ.ά., ανακαλύπτοντας την ιστορική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη του τόπου μας.

Ανακαλύψτε τα 1.815  τεκμήρια  της συλλογής