Η ΔΒΠ δραστηριοποιείται στην Πόλη της Πάτρας ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται σε πάνω από 213.000 κατοίκους. Ιδρύθηκε το 1908 επί Δημάρχου Βότση και διανύει πλέον το εκατοστό δέκατο έτος λειτουργίας της αποθησαυρίζοντας πάνω από 200.000 τόμους σε βιβλιακό υλικό, ιστορικά αρχεία, έργα τέχνης, κλπ. Μεταξύ αυτών πολύτιμα και σπάνια βιβλία από τον 16ο αιώνα. Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών είναι να προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγμάτωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

συλλογές