Φορέας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών  

Η ψηφιακή συλλογή Δανιηλίδα ευρετηριάζει και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο σημαντικών περιοδικών εκδόσεων που είτε εκδίδονταν/αι στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών ή η θεματολογία τους αφορά σε ζητήματα της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ιστορίας και καθημερινότητας ατόμων και κοινοτήτων της περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει υλικό από τη συλλογή σπάνιων και ιστορικών βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης των Πατρών, με την αγαστή συνεργασία της οποίας υλοποιήθηκε η αρχική έκδοση της Δανϊηλίδος στο πλαίσιο του έργου "Τηλεφάεσσα: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα".

Ανακαλύψτε τα 5.925  τεκμήρια  της συλλογής