Φορέας : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης  

Στη διάρκεια μισού και πλέον αιώνα αδιάλειπτης εκδοτικής και πολιτιστικής προσφοράς το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης έχει πραγματοποιήσει πλήθος εκθέσεων και εκδόσεων που υπήρξαν καρπός γόνιμων συνεργασιών με καλλιτέχνες ή τους κληρονόμους τους. Αρκετοί από αυτούς, πέρα από τη δωρεά έργων, έχουν εμπιστευτεί το ΜΙΕΤ για να αποθέσουν τα αρχεία τους ή και να εκχωρήσουν το δικαίωμα προβολής της καταγραφής του συνόλου των έργων τους, προκειμένου να αξιοποιηθούν και δημοσιοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. Με την πάροδο του χρόνου συγκεντρώθηκε ένας όγκος αρχείων μεικτού χαρακτήρα, αποτελούμενος από φυσικά και ψηφιακά αντικείμενα, ο οποίος, στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής του Ιδρύματος, αξιοποιήθηκε για τη σύσταση των Καλλιτεχνικών Αρχείων.

Ανακαλύψτε τα 13.437  τεκμήρια  της συλλογής