Φορέας : Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος  

Το αρχείο του ΕΕΤΕ περιλαμβάνει: Όλους τους εικαστικούς δημιουργούς μέλη του από το 1944 βιογραφικά στοιχεία, εκθέσεις, εργογραφία, μελέτες, συγγραφικό έργο. Όλη την αλληλογραφία του ΕΕΤΕ με το κράτος, τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές αρχές για θέματα που σχετίζονται με την καλλιτεχνική δημιουργία, την τοποθέτηση εικαστικών έργων καθώς και θέματα αισθητικής αγωγής, επαγγελματικά θέματα, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, φορολογικά. Αρχείο από τις συμμαχίες του με κοινωνικούς – λαϊκούς συλλογικούς φορείς, αρχείο για τους αγώνες των εικαστικών καλλιτεχνών για τα εργασιακά τους δικαιώματα, την κοινωνική λειτουργία της τέχνης. Ντοκουμέντα, επιστημονικές μελέτες, πρακτικά από συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό που διοργάνωσε ή συμμετείχε το ΕΕΤΕ, φωτογραφικό και άλλο υλικό από εικαστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα.

Ανακαλύψτε τα 6.570  τεκμήρια  της συλλογής