Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος δημιουργήθηκε ως ΝΠΔΔ το 1944. Ο νόμος του αναμορφώθηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων το 1981 (ν. 1218/81). Είναι ο συλλογικός φορέας των εικαστικών καλλιτεχνών , με αιρετά όργανα διοίκησης. Αγωνίζεται για την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών, την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τη στήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών, την εξασφάλιση των προϋποθέσεων να πραγματοποιούν το έργο τους, τη συμβολή προς την Πολιτεία για τη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής. Έχει την υποχρέωση να διοργανώνει εκθέσεις, εικαστικές παρεμβάσεις, μορφωτικά – μελετητικά συνέδρια. Να κρατάει αρχείο των σύγχρονων ελλήνων καλλιτεχνών. Βασικά ζητήματα που αγωνίζεται, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, ο νόμος του 1% για τα δημόσια κτήρια, οι καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, οι διεθνείς εκθέσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές & εκπροσωπήσεις, τα δημόσια καλλιτεχνικά έργα, η καλλιτεχνική παιδεία και αισθητική αγωγή, θέματα εργασίας – φορολογικά.


αποθετήριο | 6.570 τεκμήρια

Το αρχείο του ΕΕΤΕ περιλαμβάνει: Όλους τους εικαστικούς δημιουργούς μέλη του από το 1944 βιογραφικά στοιχεία, εκθέσεις, εργογραφία, μελέτες, συγγραφικό έργο. Όλη την αλληλογραφία του ΕΕΤΕ με το κράτος, τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές αρχές για θέματα που σχετίζονται με την καλλιτεχνική δημιουργία, την τοποθέτηση εικαστικών έργων καθώς και θέματα αισθητικής αγωγής, επαγγελματικά θέματα, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, φορολογικά. Αρχείο από τις συμμαχίες του με κοινωνικούς – λαϊκούς συλλογικούς φορείς, αρχείο για τους αγώνες των εικαστικών καλλιτεχνών για τα εργασιακά τους δικαιώματα, την κοινωνική λειτουργία της τέχνης. Ντοκουμέντα, επιστημονικές μελέτες, πρακτικά από συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό που διοργάνωσε ή συμμετείχε το ΕΕΤΕ, φωτογραφικό και άλλο υλικό από εικαστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Φυλλάδιο (6.570), Δισδιάστατα γραφικά (6.570), Έντυπο υλικό (6.570), Εκτύπωση (6.570), Κείμενο (6.482), Έγγραφο (6.429), Επιστολή (563), Πρωτοσέλιδο εφημερίδας (199), Τμήμα εφημερίδας (199), Τμήμα έκδοσης (199), Τεκμήριο συνεδρίου (45), Τεκμήριο εκδήλωσης (16), Αφίσα (12), Ανακοίνωση (2), Άρθρο (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Έργα τέχνης έγχρωμα (6.570), Έγγραφο (6.344), Έντυπο (226)