Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος δημιουργήθηκε ως ΝΠΔΔ το 1944. Ο νόμος του αναμορφώθηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων το 1981 (ν. 1218/81). Είναι ο συλλογικός φορέας των εικαστικών καλλιτεχνών , με αιρετά όργανα διοίκησης. Αγωνίζεται για την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών, την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τη στήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών, την εξασφάλιση των προϋποθέσεων να πραγματοποιούν το έργο τους, τη συμβολή προς την Πολιτεία για τη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής. Έχει την υποχρέωση να διοργανώνει εκθέσεις, εικαστικές παρεμβάσεις, μορφωτικά – μελετητικά συνέδρια. Να κρατάει αρχείο των σύγχρονων ελλήνων καλλιτεχνών. Βασικά ζητήματα που αγωνίζεται, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, ο νόμος του 1% για τα δημόσια κτήρια, οι καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, οι διεθνείς εκθέσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές & εκπροσωπήσεις, τα δημόσια καλλιτεχνικά έργα, η καλλιτεχνική παιδεία και αισθητική αγωγή, θέματα εργασίας – φορολογικά.

συλλογές