αποθετήριο | 112.385 τεκμήρια

Φορέας : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)- Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)  

Σημαντικό μέρος των συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) (100.000 τεκμήρια) που έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνία της Πληροφορίας και είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΕΛΙΑ. Το ψηφιακό απόθεμα που είναι διαθέσιμο στους ερευνητές μέσω του κόμβου του ΕΛΙΑ αυξάνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, ενώ στην ιστοσελίδα είναι προσβάσιμοι και ενημερώνονται ετησίως όλοι οι κατάλογοι των συλλογών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
E.L.I.A. Photographic Archive (71.714), E.L.I.A. Theatre Archive (10.391), E.L.I.A. Newspapers and periodicals Archive (9.873), E.L.I.A. Music Scores Archive (3.166), E.L.I.A. Ephemera Archive (2.955), E.L.I.A. Library (1.610), E.L.I.A. Calendars Archive (1.340), E.L.I.A. Advertisements Archive (1.284), E.L.I.A. Posters Archive (1.000), E.L.I.A. Maps Archive (936), E.L.I.A. Archive of Greeks in Εgypt (26), E.L.I.A. Cataloguing (3)