αποθετήριο | 402 τεκμήρια

Φορέας : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών (Ε.Π.Μ.)   

Το «Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισμού» συνδυάζει την έκθεση των κειμηλίων που υπάρχουν στη διάθεση της Ε.Π.Μ. μαζί με εκπαιδευτικό υλικό και αναπτύσσει μία σειρά από εφαρμογές. Μέσα από τη βάση του «Ψηφιακού Μουσείου του Ποντιακού Ελληνισμού» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν φωτογραφίες και κειμήλια του Μουσείου, βιβλία της Βιβλιοθήκης της, εκδόσεις της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, οπτικοακουστικά αρχεία, προφορικές μαρτυρίες Ελλήνων Ποντίων προσφύγων υπό τη μορφή συνεντεύξεων, διαδραστικό χάρτη παρουσίασης των τόπων του ποντιακού ελληνισμού, διαδραστικό χρονολόγιο της ιστορίας και του πολιτισμού του Πόντου, εφαρμογή καταχώρησης και εύρεσης γενεαλογικού δέντρου και εφαρμογή εκμάθησης της ποντιακής διαλέκτου.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr