Φορέας : Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε  

Το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, με δικαιούχο την ΕΤΑΛ Α.Ε. - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, και περιλαμβάνει την τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου του πολιτιστικού Κέντρου Φ.Ο.Μ. "Ο Θεόφιλος" και ψηφιοποίηση παραστάσεων και 1.170 σελίδων έντυπου υλικού (Παραστάσεις, Προσκλήσεις, Δημοσιεύσεις, Περιοδικά, κ.α.) με στόχο τη διατήρησή τους.

Ανακαλύψτε τα 160  τεκμήρια  της συλλογής