Ο Ιστοχώρος της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ETAL-SA.gr δημιουργήθηκε με σκοπό να ενισχυθεί στη νησιωτική περιφέρειά μας η αποτελεσματική διαχείριση της πληροφόρησης. Στην Ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες όχι μόνο για τρέχοντα προγράμματα αλλά και για τη φιλοσοφία, την αναπτυξιακή στρατηγική, τις προσπάθειες της εταιρείας και των συνεργατών της. Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη, άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

συλλογές