αποθετήριο

Φορέας : Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  

Το Ιστορικό αρχείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προσφέρεται στην Ελλάδα αλλά και στη Διεθνή Κοινότητα, ως μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που σχετίζεται με τον αθλητισμό γενικότερα αλλά και τους Ολυμπιακούς αγώνες και το Ολυμπιακό κίνημα ειδικότερα. Μέσα από τη βάση αυτού του σύγχρονου ψηφιακού πολιτιστικού αποθετηρίου Ολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Ο.Ε. αξιοποιεί ένα τεράστιο αριθμό τεκμηρίων που διαθέτει για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή όπως: • Έγγραφα και χειρόγραφα του 19ου και 20ου αιώνα • Πρακτικά συνεδριάσεων Ε.Ο.Ε. από το έτος 1903 και εντεύθεν • Σπάνια βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φιλοτελικό υλικό • Φωτογραφίες με θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες 1896, 1906, Αφή και παράδοση Ολυμπιακής φλόγας, Ολυμπιονίκες κ.λ.π.

τεκμήρια