Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εργάζεται για την ανάπτυξη, προώθηση και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος, του αθλητισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και της εξωσχολικής σωματικής αγωγής, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Ιδεώδους και των παραδόσεων του ελληνικού αθλητισμού. Ασκεί επίσης την εποπτεία των Ολυμπιακών Αθλημάτων και συνεργάζεται με την Πολιτεία, καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για την προώθηση υγιούς πολιτικής στο χώρο του αθλητισμού. Διαδίδει την αγάπη για τον αθλητισμό και το σεβασμό του αθλητικού πνεύματος μεταξύ των νέων ανθρώπων. Οργανώνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Ομοσπονδίες, την προετοιμασία των αθλητών. Προβαίνει, με αποκλειστικά δική της ευθύνη, στην τελική επιλογή των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς και στους Μεσογειακούς Αγώνες. Μεριμνά επίσης, αφενός για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας κατά τους Θερινούς και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες -της οποίας φέρει και την αποκλειστική ευθύνη- καθώς και στο πλαίσιο κάθε άλλης ανάλογης περίπτωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειάς της, και αφετέρου για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Ολυμπιακού Χάρτη της ΔΟΕ.


αποθετήριο | 1.460 τεκμήρια

Το Ιστορικό αρχείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προσφέρεται στην Ελλάδα αλλά και στη Διεθνή Κοινότητα, ως μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που σχετίζεται με τον αθλητισμό γενικότερα αλλά και τους Ολυμπιακούς αγώνες και το Ολυμπιακό κίνημα ειδικότερα. Μέσα από τη βάση αυτού του σύγχρονου ψηφιακού πολιτιστικού αποθετηρίου Ολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Ο.Ε. αξιοποιεί ένα τεράστιο αριθμό τεκμηρίων που διαθέτει για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή όπως: • Έγγραφα και χειρόγραφα του 19ου και 20ου αιώνα • Πρακτικά συνεδριάσεων Ε.Ο.Ε. από το έτος 1903 και εντεύθεν • Σπάνια βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φιλοτελικό υλικό • Φωτογραφίες με θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες 1896, 1906, Αφή και παράδοση Ολυμπιακής φλόγας, Ολυμπιονίκες κ.λ.π.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr