Φορέας : Ακαδημία Αθηνών  

O σκοπός και η αποστολή του έχουν καθορισθεί ως εξής: 1) Γλωσσικός έλεγχος και καταγραφή των νεολογισμών της νεοελληνικής κοινής. 2) Προτάσεις για αντικατάσταση των ξενόγλωσσων νεολογισμών με ελληνικούς, όπου κρίνεται απαραίτητο, εφόσον η χρήση δεν τους έχει ήδη καθιερώσει, καθώς και μέριμνα για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. 3) Διατύπωση στην ελληνική γλώσσα επιστημονικής ορολογίας σε νέους κλάδους και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα των επιστημών.

Ανακαλύψτε τα 5  τεκμήρια  της συλλογής