Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ιδρύθηκε το 1918 από τον Νικόλαο Γ. Πολίτη ως Λαογραφικό Αρχείο, με αντικείμενο τη Λαογραφία δηλαδή «την περισυλλογήν πάσης της λαογραφικής ύλης και την δημοσίευσιν αυτής». Εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών από την ίδρυσή της (1926). Σήμερα αποτελεί το Eθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης του λαϊκού πολιτισμού με πλουσιότατο Αρχείο ανέκδοτου υλικού για όλες τις πτυχές του λαϊκού βίου και ειδική Βιβλιοθήκη. Πραγματοποιεί επιτόπιες έρευνες, ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις και υποστηρίζει επιστημονικά πολιτιστικούς φορείς στην ελληνική περιφέρεια και μουσεία. Στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» (2012-2015) πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση των ειδικών αρχείων Παροιμιών και Λαϊκών Παραδόσεων και δημιουργήθηκε ψηφιακό αποθετήριο.


αποθετήριο | 1.218 τεκμήρια
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (1.218), Βιβλίο (819), Άρθρο (365), Περιοδική έκδοση (34), Περιοδικό (9), Φύλλο εφημερίδας (1)

αποθετήριο | 270 τεκμήρια
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (270), Μελέτη (270)

αποθετήριο | 140.398 τεκμήρια

Το αρχείο των παροιμιών συγκροτήθηκε από τον Ν. Γ. Πολίτη και συνεχίστηκε από τον Δ. Λουκάτο, ο οποίος το συστηματοποίησε και το συμπλήρωσε. Σήμερα αριθμεί περί τις 160.000 καταχωρήσεις. Το αρχείο συγκροτείται από αποδελτιώσεις του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας, βιβλίων, συλλογών και εφημερίδων. Το αρχείο των παραδόσεων περιλαμβάνει 6.760 διαφορετικά λήμματα που προέρχονται από την αποδελτίωση του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας αλλά και έντυπων πηγών. Το υλικό είναι ταξινομημένο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Ν. Γ. Πολίτη, όπως αναπτύχθηκε περαιτέρω, κυρίως, από τον Δημ. Λουκάτο. Στην παραπάνω ταξινόμηση προστέθηκαν επιπλέον πεδία τεκμηρίωσης ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές απαιτήσεις.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά (140.398), Παροιμία (132.734), Λαϊκή Παράδοση (7.664)