Γενικός και κύριος σκοπός της Aκαδημίας Aθηνών, σύμφωνα με τον Iδρυτικό της Nόμο, είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών και η επικοινωνία του ιδρύματος και των ακαδημαϊκών με τις άλλες ακαδημίες ή τους ομοτέχνους τους, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με αυτούς.


συλλογή | 5 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

O σκοπός και η αποστολή του έχουν καθορισθεί ως εξής: 1) Γλωσσικός έλεγχος και καταγραφή των νεολογισμών της νεοελληνικής κοινής. 2) Προτάσεις για αντικατάσταση των ξενόγλωσσων νεολογισμών με ελληνικούς, όπου κρίνεται απαραίτητο, εφόσον η χρήση δεν τους έχει ήδη καθιερώσει, καθώς και μέριμνα για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. 3) Διατύπωση στην ελληνική γλώσσα επιστημονικής ορολογίας σε νέους κλάδους και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα των επιστημών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Βιβλίο (5), Κείμενο (5)

συλλογή | 19.262 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Στόχος του Kέντρου είναι η συλλογή, μελέτη και προβολή πηγών που αφορούν στην ιστορία του μητροπολιτικού, περιφερειακού και απόδημου ελληνισμού από το 19ο αιώνα και εξής. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνεται χειρόγραφο ή μικροφωτογραφημένο υλικό, διατηρείται βιβλιοθήκη, εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα, πραγματοποιούνται εκδόσεις και οργανώνονται δραστηριότητες σχετιζόμενες με την πραγμάτωση των στόχων του.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Ελληνική Επανάσταση και Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Ψηφιοποιημένες συλλογές του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (16.108), Ελληνική Επανάσταση και Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Ψηφιοποιημένες συλλογές εντύπων του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (1.454), Εκδόσεις έργων από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας Ραγκαβή (606), Φωτογραφική Συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ. (549), Sketches from the Journals of James Skene (243), Αρχείο Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου (128), Άρθρα του Περιοδικού Νεοελληνικά Ιστορικά του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (87), Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού (42), Οικιστικός και Χωροταξικός Χάρτης της Ελλάδος. Έκδοσις του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως (32), Νεοελληνικά Ιστορικά (6), Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας (3), Αρχείο Νίκου Καζαντζάκη (2), Προκήρυξη Αλέξανδρου Υψηλάντη (2)

συλλογή | 62 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ιδρύθηκε το 1918 από τον Νικόλαο Γ. Πολίτη ως Λαογραφικό Αρχείο, με αντικείμενο τη Λαογραφία δηλαδή «την περισυλλογήν πάσης της λαογραφικής ύλης και την δημοσίευσιν αυτής». Εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών από την ίδρυσή της (1926). Σήμερα αποτελεί το Eθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης του λαϊκού πολιτισμού με πλουσιότατο Αρχείο ανέκδοτου υλικού για όλες τις πτυχές του λαϊκού βίου και ειδική Βιβλιοθήκη. Πραγματοποιεί επιτόπιες έρευνες, ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις και υποστηρίζει επιστημονικά πολιτιστικούς φορείς στην ελληνική περιφέρεια και μουσεία.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr


αποθετήριο | 270 τεκμήρια
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (270), Μελέτη (270)

συλλογή | 1.159 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας ιδρύθηκε το 1966 με σκοπό να συμβάλει κατά το μέγιστο δυνατό στην έρευνα της ελληνικής φιλοσοφίας και της ιστορίας της. Με την ουσιαστική έναρξη της λειτουργίας του την άνοιξη του 1970 σηματοδοτεί τη συστηματική έρευνα αλλά και την εις βάθος μελέτη των πηγών και των κειμένων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων όσο και την καταγραφή και αξιολόγηση της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά την ελληνική φιλοσοφία από την απαρχή της (προσωκρατική, πλατωνική, αριστοτελική) διαμέσου της ελληνιστικής και βυζαντινής περιόδου έως και τον 18ο και 19ο αιώνα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (1.159), Άρθρο (1.114), Περιοδική έκδοση (1.061), Περιοδικό (33), Βιβλίο (12), Λογοτεχνικό έργο (9), Μονογραφία (9)

συλλογή | 436 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

H Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών «Ιωάννης Συκουτρής» ιδρύθηκε το 1926. Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών και παραρτήματα που στεγάζονται στα Κέντρα Ερεύνης της. Έχει αποδοθεί σε αυτήν το όνομα του Ιωάννη Συκουτρή, διακεκριμένου Έλληνα φιλολόγου των αρχών του 20ού αιώνα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Βιβλίο (436), Κείμενο (436)

συλλογή | 7 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Σκοπός του Κέντρου είναι "η έρευνα της ιστορίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης με κεντρικό αντικείμενο τα αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά μνημεία και όλα τα άλλα έργα τέχνης της περιόδου αυτής".

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Βιβλίο (7), Κείμενο (7)

αποθετήριο | 140.398 τεκμήρια

Το αρχείο των παροιμιών συγκροτήθηκε από τον Ν. Γ. Πολίτη και συνεχίστηκε από τον Δ. Λουκάτο, ο οποίος το συστηματοποίησε και το συμπλήρωσε. Σήμερα αριθμεί περί τις 160.000 καταχωρήσεις. Το αρχείο συγκροτείται από αποδελτιώσεις του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας, βιβλίων, συλλογών και εφημερίδων. Το αρχείο των παραδόσεων περιλαμβάνει 6.760 διαφορετικά λήμματα που προέρχονται από την αποδελτίωση του Αρχείου Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας αλλά και έντυπων πηγών. Το υλικό είναι ταξινομημένο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Ν. Γ. Πολίτη, όπως αναπτύχθηκε περαιτέρω, κυρίως, από τον Δημ. Λουκάτο. Στην παραπάνω ταξινόμηση προστέθηκαν επιπλέον πεδία τεκμηρίωσης ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές απαιτήσεις.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά (140.398), Παροιμία (132.734), Λαϊκή Παράδοση (7.664)

συλλογή | 11.911 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Το Κέντρο καλύπτει πλήρως τον κλάδο της Ιστορίας του πατρίου δικαίου, και αποτελεί, με τις έρευνές του και τα δημοσιεύματά του, το κύριο όργανο μελέτης και προβολής αποκλειστικά του ελληνικού δικαίου όπως επίσης και των επιδράσεών του επί των άλλων δικαίων της αρχαιότητος.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (11.797), Έγγραφο (11.490), Νομικό κείμενο (8.603), Χειρόγραφο (2.054), Επιστολή (570), Περιοδική έκδοση (289), Δισδιάστατα γραφικά (182), Εφήμερα (163), Σημείωμα (159), Έκθεση-Αναφορά (96), Πίνακας (71), Βιβλίο (65), Κατάλογος (48), Έντυπο υλικό (16), Εκτύπωση (16), Ανακοίνωση (13), Τηλεγράφημα (12), Φύλλο εφημερίδας (10), Σχέδιο (3), Διάγραμμα (2), Τεχνικό σχέδιο (1)

συλλογή | 88.315 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) ασχολείται με την έρευνα του μεσαιωνικού και νέου Ελληνισμού κατά την περίοδο κυρίως της Τουρκοκρατίας και Βενετοκρατίας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (88.267), Ευρετήριο (86.680), Καρτέλα ευρετηρίου (86.680), Έγγραφο (1.561), Επιστολή (1.555), Χειρόγραφο (25), Αφίσα (1), Εκτύπωση (1), Δισδιάστατα γραφικά (1), Έντυπο υλικό (1), Περιοδική έκδοση (1), Φύλλο εφημερίδας (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.) (86.680), Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE (1.635)