Φορέας : Σύλλογος Φίλων Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο είναι ένας χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού του αείμνηστου δωρητή Στέφανου Κότσιανου. Στόχος του είναι η αξιοποίηση του αρχείου του δωρητή, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στην οικία του, χωρίς καμία δυνατότητα προβολής του προς τους πολίτες. Το αποθετήριο περιλαμβάνει βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, επιστολές, φωτογραφίες καθώς και άλλο γενικό υλικό. Η πύλη είναι διαδραστική, επιτρέποντας στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσει τεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολο του υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες που διέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ανακαλύψτε τα 5.418  τεκμήρια  της συλλογής