Ο Σύλλογος Φίλων Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου, είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την ενεργητική συνδρομή σε οποιοδήποτε φορέα και ανάληψη πρωτοβουλίας, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της διαθήκης του αείμνηστου μεγάλου δωρητή Στέφανου Κότσιανου, αναφορικά με τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και Ιδρύματος Υποτροφιών. Επιπλέον, σκοπός του Συλλόγου είναι η εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε θέματα ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται μεταξύ των μελών του από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.


αποθετήριο | 5.418 τεκμήρια

Το Ψηφιακό Αποθετήριο είναι ένας χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης του πολιτιστικού και ιστορικού υλικού του αείμνηστου δωρητή Στέφανου Κότσιανου. Στόχος του είναι η αξιοποίηση του αρχείου του δωρητή, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στην οικία του, χωρίς καμία δυνατότητα προβολής του προς τους πολίτες. Το αποθετήριο περιλαμβάνει βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, επιστολές, φωτογραφίες καθώς και άλλο γενικό υλικό. Η πύλη είναι διαδραστική, επιτρέποντας στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσει τεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολο του υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες που διέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (4.387), Έγγραφο (2.773), Επιστολή (2.493), Περιοδική έκδοση (1.479), Φύλλο εφημερίδας (1.478), Απόκομμα (132), Άρθρο (130), Χειρόγραφο (1), Περιοδικό (1), Δισδιάστατα γραφικά (1), Λογοτεχνικό έργο (1), Έντυπο υλικό (1), Βιογραφία (1), Αφίσα (1), Τεκμήριο εκδήλωσης (1), Εκτύπωση (1)