Φορέας : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  

Το Αποθετήριο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων αποτελείται από δύο Συλλογές. Τη Συλλογή των εκδόσεων του ΤΑΠ Τη Συλλογή των φωτογραφιών των αρχαιολογικών ευρημάτων, κινητών και ακινήτων. Η πρώτη απαρτίζεται από τους εξής ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους: • 3.000 περίπου άρθρα • 29.000 εικόνες (φωτογραφίες) • 26.000 πίνακες Η δεύτερη από • 10.000 φωτογραφίες από το φωτογραφικό αρχείο του ΤΑΠ Το αποθετήριο απευθύνεται στα μέλη της αρχαιολογικής κοινότητας, ελληνικής και διεθνούς αλλά και τον οποιονδήποτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άμεση πρόσβαση, ενημέρωση και πληροφόρηση του περιεχομένου των επιστημονικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και του φωτογραφικού του αρχείου. Ειδικότερα, μέσω του Αποθετηρίου α)διατίθεται το περιεχόμενο του Αρχαιολογικού Δελτίου (Χρονικά, Μελέτες), των Αρχαιολογικών Αναλέκτων εξ Αθηνών, της περιοδικής έκδοσης «Το Μουσείον», των μονογραφιών, των Πρακτικών των αρχαιολογικών συνεδρίων, των τιμητικών τόμων που εκδίδει το ΤΑΠ. β) οι φωτογραφίες που συγκροτούν το φωτογραφικό αρχείο του ΤΑΠ

Ανακαλύψτε τα 10.066  τεκμήρια  της συλλογής