Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 736/1977), Εισπράττει, διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του για: α) Απαλλοτρίωση ή εξαγορά υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ακινήτων προς διενέργεια ανασκαφών, βελτίωση των μνημείων και επέκταση των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος τα μνημεία και μουσεία χώρου. β) Διασφάλιση, συντήρηση, διαμόρφωση και εξωραϊσμό των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, μουσείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου. γ) Κατασκευή και επισκευή κτιρίων μουσείων και συλλογών και βοηθητικών κτισμάτων εντός αρχαιολογικών χώρων. δ) Μίσθωση ακινήτων για εκπλήρωση αρχαιολογικών σκοπών. ε) Υποβοήθηση των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα αρχαία και γενικά τα μνημεία που υπάγονται στον αρχαιολογικό νόμο. στ) Έκδοση και διάθεση αρχαιολογικών περιοδικών και κάθε είδους αρχαιολογική έκδοση. ζ) Δημιουργία εργαστηρίων κατασκευής εκμαγείων, αντιγράφων και απομιμημάτων. η) Άσκηση εποπτείας επί των ιδιωτικών επιχειρήσεων και καλλιτεχνών ως προς την κατασκευή και πώληση κάθε είδους εκμαγείων, απομιμήσεων ή αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων.


αποθετήριο | 10.153 τεκμήρια

Το Αποθετήριο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων αποτελείται από δύο Συλλογές. Τη Συλλογή των εκδόσεων του ΤΑΠ Τη Συλλογή των φωτογραφιών των αρχαιολογικών ευρημάτων, κινητών και ακινήτων. Η πρώτη απαρτίζεται από τους εξής ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους: • 3.000 περίπου άρθρα • 29.000 εικόνες (φωτογραφίες) • 26.000 πίνακες Η δεύτερη από • 10.000 φωτογραφίες από το φωτογραφικό αρχείο του ΤΑΠ Το αποθετήριο απευθύνεται στα μέλη της αρχαιολογικής κοινότητας, ελληνικής και διεθνούς αλλά και τον οποιονδήποτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άμεση πρόσβαση, ενημέρωση και πληροφόρηση του περιεχομένου των επιστημονικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και του φωτογραφικού του αρχείου. Ειδικότερα, μέσω του Αποθετηρίου α)διατίθεται το περιεχόμενο του Αρχαιολογικού Δελτίου (Χρονικά, Μελέτες), των Αρχαιολογικών Αναλέκτων εξ Αθηνών, της περιοδικής έκδοσης «Το Μουσείον», των μονογραφιών, των Πρακτικών των αρχαιολογικών συνεδρίων, των τιμητικών τόμων που εκδίδει το ΤΑΠ. β) οι φωτογραφίες που συγκροτούν το φωτογραφικό αρχείο του ΤΑΠ

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης (5.014), Αρχαιολογικό αντικείμενο (4.893), Σκεύος (1.255), Αγγείο (1.157), Γλυπτό (1.154), Κόσμημα (874), Κεραμικό αντικείμενο (673), Δισδιάστατα γραφικά (628), Ανάγλυφο (519), Έργο θρησκευτικής τέχνης (511), Κείμενο (338), Βιβλίο (302), Ειδώλιο (250), Φορητή Εικόνα (230), Αρχιτεκτονικό μέλος (226), Νόμισμα (222), Εργαλεία και εξοπλισμός (189), Τοιχογραφία (140), Έργο ζωγραφικής (140), Επιγραφή (112), Ψηφιδωτό (107), Όπλο (103), Οστέινο αντικείμενο (101), Έλασμα (96), Σφραγίδα (59), Θραύσμα (54), Σφράγισμα (41), Σήμα (σύμβολο) (41), Έγγραφο (36), Όστρακο (28), Σχέδιο (24), Αντίγραφο (17), Δισκίο (17), Μοντέλο (16), Μάσκα (16), Ενδυμασία (15), Φωτογραφία (14), Αρχαιολογικός χώρος (14), Έργο χαρακτικής (10), Οικιακός εξοπλισμός (9), Μακέτα (9), Ύφασμα (9), Εργόχειρο (Κεντητική, πλεκτική) (9), Πινακίδα (8), Μετάλλιο (7), Πρόπλασμα (7), Χαρτογραφικό Υλικό (6), Χάρτης (6), Λιθογραφία (6), Παιχνίδι (5), Σφραγιδόλιθος (5), Κτίριο (3), Έπαθλο (2)