Φορέας : Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου  

Η συλλογή του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου συγκροτήθηκε το 2004, έτος κατά το οποίο ο γλύπτης Γιώργος Ζογγολόπουλος συνέστησε το ομώνυμο ίδρυμα στο οποίο και κληροδότησε το έργο του. Η συλλογή περιλαμβάνει το σύνολο των γλυπτών και ζωγραφικών έργων του καλλιτέχνη, καθώς και μέρος του ζωγραφικού έργου της συζύγου του γλύπτη, Ελένης Πασχαλίδου – Ζογγολοπούλου. Μέσα από την ψηφιακή συλλογή που αναπτύχθηκε το 2015 οι χρήστες μπορούν διαδικτυακά να αναζητήσουν έργα του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Ζογγολόπουλου που ανήκει στην περίφημη Γενιά του ’30 και είναι από τους πρωτοπόρους του μοντερνισμού.

Ανακαλύψτε τα 997  τεκμήρια  της συλλογής