Το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου είναι κοινωφελής οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2004 στην Αθήνα από τον γλύπτη Γιώργο Ζογγολόπουλο, ο οποίος κληροδότησε όλο το καλλιτεχνικό του έργο σε αυτό. Στην κατοχή του Ιδρύματος βρίσκονται όλα τα έργα του καλλιτέχνη καθώς και τα δικαιώματα αναπαραγωγής τους. Στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται η συγκέντρωση, προβολή, διάδοση και μελέτη του έργου του Γιώργου Ζογγολόπουλου, η συμπαράσταση και ενίσχυση σε άτομα που βρίσκονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και τα οποία επιδιώκουν τη μελέτη, συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο του έργου του τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η προβολή και διάδοση της ελληνικής ζωγραφικής και γλυπτικής μέσω περιοδικών εκθέσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση των Καλών Τεχνών στο ευρύ κοινό, η συγκέντρωση με αγορά ή με αποδοχή δωρεών και άλλων έργων του ιδρυτή του, η ενίσχυση ταλαντούχων νέων γλυπτών με τη χορήγηση χρηματικών επάθλων σε αποφοίτους της Σχολής Καλών Τεχνών.

συλλογές