Φορέας : Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» - Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής  

Το Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, είναι μια θεματική, Διαδικτυακή πύλη για την Ελληνική μουσική που δημιουργήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του προγράμματος “Δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας τεκμηρίωσης και προβολής της ελληνικής μουσικής” που χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ΄ ΚΠΣ, 2000-2006) και εν συνεχεία διευρύνθηκε και εμπλουτίστηκε με νέες συλλογές και υλικό με τη χορηγία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (2009-2011). Αρχικά, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται δωρεάν μέσω διαδικτύου τα αρχεία των συνθετών Μíκη Θεοδωράκη, Αιμίλιου Ριάδη, Γεωργίου Πονηρίδη, Frank Choisy, το αρχείο Νηλέως Καμαράδου-Νικόλαου Βλαχόπουλου, μέρος των Συλλογών Χειρογράφων και Ελληνικών Τραγουδιών που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη, καθώς και το αρχείο Δόμνας Σαμίου που ανήκει στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου. Στη δεύτερη φάση προστέθηκαν το αρχείο Δημητρίου Λιάλιου, οι συλλογές προγραμμάτων συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ελληνικών μουσικών περιοδικών, βιβλίων βυζαντινής μουσικής και δίσκων βινυλίου. Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν προγράμματα συναυλιών του αρχείου Μίκη Θεοδωράκη τα οποία προστέθηκαν σε αυτό, ενώ ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της συλλογής των ελληνικών τραγουδιών. Η σημαντική αυτή μονάδα θεματικής τεκμηρίωσης της ελληνικής μουσικής περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 330.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια, που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική αξία: αποτελούν πηγή έρευνας για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή ενώ παράλληλα δύναται να αξιοποιηθούν για τη διασυνθετική παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες της πύλης παρέχονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ανακαλύψτε τα 13.397  τεκμήρια  της συλλογής