Φορέας : Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη  

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προχωρά στη ψηφιοποίηση σημαντικών τεκμηρίων που δεν προσφέρονται ακόμα στο διαδίκτυο και τα οποία αρκετές φορές συμπληρώνουν σημαντικές σειρές. Πρωτοπόρο στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα φιλοδοξεί με το νέο αυτό εγχείρημα να ορισμένους από του θησαυρούς που φιλοξενεί στο ευρύ κοινό.

Ανακαλύψτε τα 27  τεκμήρια  της συλλογής